March i Batlles, Josep Maria

(Manresa, Bages, 20 novembre 1875 – Barcelona, 13 març 1952)

Historiador. Jesuïta (1893), fou ordenat de sacerdot el 1908.

Professor d’història de l’Església des del 1911 a les facultats de teologia de l’orde de Tortosa i Sarrià, i a la Universitat Gregoriana de Roma.

Bibliotecari i arxiver. S’especialitzà en la història de la Companyia: El Beato José Pignatelli y su tiempo (1935-36), El Comendador mayor de Castilla Don Luis de Requesens en el gobierno de Milán (1946), Niñez y juventud de Felipe II (1952) i La batalla de Lepanto y Don Luis de Requesens (1954).

Difongué l’autobiografia d’Ignasi de Loiola (1920).