Maranyà

(la Tallada d’Empordà, Baix Empordà)

Poble, situat 1,4 km al nord del cap del municipi. L’església parroquial romànica (segle XI) de Sant Esteve depèn de l’arxiprestat de Girona.

Formà part de la batllia reial de Verges. S’hi han localitzat restes d’època romana.