Maranges i Juli, Francesc

(l’Escala, Alt Empordà, 1803 – 1878)

Polític progressista. Estudià la carrera de lleis i fou diputat a corts el 1859.

Va ésser president de la diputació provincial de Girona (1864-65) i presidí la Junta Revolucionària de l’Escala (1868).

Fou el pare de Josep Maria Maranges i de Diago.