Maluquer i de Tirrell, Eduard

(Barcelona, 10 agost 1839 – 1915)

Jurista i polític. Germà de Josep. Pertanyia a la Societat Econòmica d’Amics del País. Presidí la diputació barcelonina (1888).

És autor de l’estudi Manual de las reformas introducidas en el derecho civil español (1875).