Maçana, can

(el Bruc, Anoia)

Antiga masia de la Guàrdia, que fou, als segles XVIII i XIX, possessió de Montserrat, situada al coll de can Maçana, a la carretera de Manresa al Bruc, a l’encreuament amb la que va al monestir per Santa Cecília.

Fou fortificada durant les guerres del segle XIX, a causa de la seva posició estratègica.