Peyra i Anglada, Gustau

(Barcelona, 8 juny 1870 – 11 març 1919)

Polític.

Afiliat al partit maurista, fou president del cercle maurista de Barcelona i vicepresident de la Unió Monàrquica Nacional. Fou diputat a corts.

Dirigí durant nou anys la revista “Àfrica”, des d’on féu una activa campanya africanista; publicà també Estudio de una organización del ejército arreglada a la potencia contributiva de España (1905) i España en el Rif (1909).