Orellana, Francesc Josep

(Albuñol, Granada, Andalusia, 6 agost 1820 – Barcelona, 26 gener 1891)

Escriptor. Resident a Barcelona des de molt jove, assolí una certa notorietat com a autor de novel·les de fulletó (Luz del Alba, Los pecados capitales, La reina loca de amor, etc. ).

Posteriorment, sota la influència de Pascual Madoz, fundà a Madrid el periòdic progressista “El Bien Público” (1863) i, relacionat amb els ambients proteccionistes del Principat, a partir del 1879 fou secretari de l’Institut de Foment de Treball Nacional i director de la revista “El Eco de la Producción”, de Barcelona (1880-87).

Havia dirigit la col·lecció de “Teatro selecto antiguo y moderno, nacional y extranjero” (a partir del 1867), i és autor d’una Historia del general Prim (1871-72), en la qual destaca tant la història política dels anys seixanta com les relacions de Prim amb el proteccionisme català.

Fou el pare d’Emili Josep Orellana (Barcelona, vers 1860 – 1900)  Escriptor i periodista. Dirigí els diaris barcelonins “Diario Mercantil” i “Diario del Comercio”. Escriví una Historia popular de la marina de guerra española (1886).