Montcada, Biarnèsia de

(Catalunya, segle XIII – segle XIV)

Dama. La seva posició genealògica és poc segura. Figura citada amb aquest nom, i com a filla de Gastó de Montcada (devia tractar-se d’una filla il·legítima del Gastó de Montcada VII vescomte anomenat així al Bearn).

Es casá amb Bernat (IV) de Centelles i de Bellpuig.

El 23 de juliol de 1301 rebé en donació el castell de Sentmenat, de Guillema de Montcada, que devia de ser germana de sang seva.