Monells, Ramon de

(Catalunya, segle XII)

Cavaller. Probable germà de Berenguer. Fou servidor destacat del comte Ramon Berenguer IV de Barcelona.

El 1157-60 figura algunes vegades entre els consellers comtals. El 1160 fou un dels fiadors de Ramon Berenguer per al primer emprèstit que aquest rebé del banquer de Montpeller Guillem Leteric.

Estigué destinat algun temps a Provença en funcions d’intendent i informador del comte barceloní.

Potser fou fill seu Bernat de Monells  (Catalunya, segle XII)  Cavaller. Amb el seu pare sortí fiador de Ramon Berenguer IV a l’emprèstit del 1160.