Merdàs, riu

(Ripollès)

Riu de la comarca, subafluent del Ter a través del Freser.

Neix al coll de Merolla (1.040 m alt) amb el nom de torrent de Merolla, segueix un curs oest-est i dibuixa l’àmplia vall de Gombrén; pren després la direcció sud-est, passa per Sant Llorenç d’Armàncies i conflueix amb el Freser, a Can Noguera, aigua avall de Campdevànol.

L’afluent principal és la riera de Garfull.