Menós i de Llena, Jaume

(Barcelona, segle XVIII)

Metge. Residí a Manresa.

Publicà nombroses obres professionals, com Memoria contra el uso del solimán corrosivo y de la cicuta (1776), i sobre aigües medicinals de diversos llocs de Catalunya, obres, totes elles, d’un marcat to polèmic.