Massot i Guillamet, Bartomeu

(Figueres, Alt Empordà, 17 gener 1923 – Barcelona, 1974)

Pintor. Residí bona part de la seva vida a París i Estocolm.

Fundador del grup Indika. Obtingué el premi Tina.

Fou un dels pintors empordanesos més definits pel seu fort temperament.

La seva obra, marcada fonamentalment per l’ús del color, passà del naturalisme a l’informalisme i finalment a l’unió d’ambdués tendències barrejades amb l’esoterisme.

Té obres als museus de Figueres, Ceret i Katrineholms (Suècia).