Mas i Serracant, Domènec

(Barcelona, 1 gener 1866 – 19 desembre 1944)

Compositor. Deixeble de Felip Pedrell i d’Enric Morera, es dedicà a la dignificació de la música religiosa.

Fundà i dirigí la publicació “España Sacro-Musical” (1930-36).

És autor d’obres religioses corals i d’una col·lecció de peces per a veus i orgue; realitzà també harmonitzacions de cançons tradicionals.

Publicà, entre altres obres, El cançoner popular religiós, amb texts de Jacint Verdaguer.