Francesc Mariné i Martorell

Mariné i Martorell, Francesc

(Barcelona, 8 setembre 1845 – 5 juliol 1902)

Arquitecte. Titulat el 1877.

Construí l’edifici de les Cases Consistorials de l’aleshores municipi de Sarrià.

És també autor d’escoles municipals a Granollers i Puigcerdà, del xalet Sabater, a Sant Gervasi de Cassoles, de la cafeteria Alhambra, al passeig de Gràcia de Barcelona (1900), etc.

Es considera la seva millor obra l’edifici de les Escoles Pies de Sarrià (1891-93).