Margarit-Desvern i de Gallard, Leandre de

(Catalunya, segle XVI)

Fill de Pere de Margarit i de Vallseca, i de Jerònima de Gallard.

Es casà, primerament, amb Elisabet Sunyer i, després, amb Jerònima de Vilanova i Desvern.

Li fou oferta la curadoria del futur rei Felip IV, que refusà.

Fill de la primera muller fou Felip de Margarit-Gallard i Sunyer.